Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural (din lemn), eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier /produse finite din lemn, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

Discipline studiate: Civilizația lemnului, Istoria mobilierului. Autentificare si evaluare, conservarea patrimoniului cultural, Structuri si materiale tradiționale si moderne pentru mobilier, Eco-design de produs, Design de mobilier si elemente de ergonomie, Metode de investigare științifică pentru conservare-restaurare, Stiința materialelor utilizate in conservare-restaurare, Restaurare finisaj si tehnici de antichizare, Modelare CAD etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: activități creativ-inovative în domenii specifice: (eco)design de mobilier și ambient al activității umane, proiectare mobilă și produse finite din lemn, conservare-restaurare mobilier / bunuri culturale, cercetare etc.; posibilitatea de a urma studii doctorale în domeniul Ingineriei forestiere.

 

Planul de învătământ valabil pentru anul universitar 2020-2022.

Acest program se studii se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere şi se derulează pe o perioadă de 2 ani, totalizând 120 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe legate de tehnologii noi, inovative de prelucrare a lemnului, structuri avansate, modelarea asistată de calculator, metodologia cercetării științifice în domeniul ingineriei lemnului, lansarea şi coordonarea proiectelor de cercetare.

 

Discipline studiate: Tehnici inovative pentru realizarea şi testarea compozitelor lignocelulozice, Modelarea structurilor din lemn prin metoda elementului finit, Modelare CAD, Tehnologii si materile inovative in industria lemnului, proiect de cercetare: Termotratarea lemnului, Sisteme termoizolante etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în domeniul structurilor avansate din lemn şi cel al tehnologiilor inovative, manager de proces; posibilitatea de a urma studii doctorale în domeniile Inginerie forestieră sau Inginerie industrială.

 

Planul de învătământ valabil pentru anul universitar 2020-2022.