Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural (din lemn), eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier /produse finite din lemn, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

Discipline studiate: Civilizația lemnului, Istoria mobilierului. Autentificare si evaluare, conservarea patrimoniului cultural, Structuri si materiale tradiționale si moderne pentru mobilier, Eco-design de produs, Design de mobilier si elemente de ergonomie, Metode de investigare științifică pentru conservare-restaurare, Stiința materialelor utilizate in conservare-restaurare, Restaurare finisaj si tehnici de antichizare, Modelare CAD etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: activități creativ-inovative în domenii specifice: (eco)design de mobilier și ambient al activității umane, proiectare mobilă și produse finite din lemn, conservare-restaurare mobilier / bunuri culturale, cercetare etc.; posibilitatea de a urma studii doctorale în domeniul Ingineriei forestiere.

 

Planul de învătământ valabil pentru anul universitar 2022-2024

Programul de studii de masterat Tehnologia Lemnului pentru Construcții se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere şi se derulează pe o perioadă de 2 ani, totalizând 120 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională în domeniul construcțiilor din lemn, al proiectării structurale şi tehnologice a structurilor avansate din lemn pentru construcţii, producției şi testării produselor din lemn şi pe bază de lemn destinate sectorului construcțiilor, realizării de materiale şi eco-materiale inovative din lemn şi pe bază de lemn pentru construcții. Pentru aceasta se urmăreşte studiul tehnologiilor şi produselor inovative și ecologice, precum şi familiarizarea cu sisteme de inovare specifice tranziției de la societatea bazată pe resurse la societatea bazată pe cunoaştere. 
Un scop declarat al programului este de a acoperi breșa existentă în prezent între sectorul prelucrării lemnului și cel al construcțiilor, de a pune în contact pe plan profesional-științific cele două domenii. Pentru aceasta, programul se adresează în principal (dar nu numai) atât inginerilor din domeniul industriei lemnului cât şi celor din domeniul construcţiilor, precum şi arhitecţilor care doresc o specializare în construcţii din lemn. Programul de studii propus este un masterat de tip profesional, dar dispune de potențialul de a dezvolta inclusiv capacitatea de investigare ştiințifică, constituind astfel şi o posibilă bază pregătitoare pentru studii doctorale în domeniile Inginerie forestieră, Inginerie Industrială, Inginerie civilă.

Discipline studiate: Structura și proprietățile lemnului şi materialelor pe bază de lemn utilizate în constructii, Tehnologia lemnului destinat construcțiilor, Transfer de căldură și umiditate în clădirile din lemn, Sisteme constructive pentru construcții din lemn, Adezivi și materiale de finisare pentru construcții din lemn, Patologia și protecția lemnului în construcții, Prefabricarea construcțiilor din lemn, CAD pentru construcții din lemn, Clădiri cu consum energetic redus/case pasive, Calculul construcțiilor din lemn, Metoda Elementului Finit aplicată construcțiilor din lemn, Uși, ferestre, scări interioare și pardoseli din lemn, Arhitectura lemnului/Istoria construcțiilor din lemn.

Perspective după finalizarea studiilor: Principalele direcții ale carierei pe care absolvenții acestui masterat le pot urma sunt cele din domeniul proiectării (designului) construcțiilor din lemn, din domeniul producției de elemente/subansambluri prefabricate din lemn pentru construcții inclusiv al construcțiilor complete în sistem prefabricat, precum şi cele din domeniile exploatării, întreținerii, reparării, renovării, reabilitării construcțiilor din lemn.