Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor      Calendarul procedurii de acordare a burselor

Punctaje pentru acordarea bursele de merit     Burse de merit si burse sociale   

Burse de merit si burse sociale-liste finale

 
Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.