Burse

 

 

Bursa de ecelenta Transilvania - 2024

 • Valoarea bursei este de 2500 lei si se acorda unei singure persoane, student /studenta la ciclul de licenta sau cel de master.
 • Calendarul competitiei:
 • 3 - 14 iunie 2024 - depunerea dosarelor la secretariatul facultatii, conform Anxei IV, lit. D si Anxei IX, din Regulamentul privind acordarea de burse si alte forme de sprijin financiar;
 • 17 iunie 2024 - analizarea dosarelor de catre comisia de burse pe facultate
 • 18 iunie 2024 - analizarea dosarelor de catre comisia de burse pe universiate
 • 20 iunie 2024 - anuntarea rezultatelor 
 • 21 iunie 2024 - premierea festiva a castigatorului in cadrul Galei Sefilor de promotie


 

Dosarele pentru bursele sociale ocazionale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024 se vor primi in intervalul 08.04.2024 - 26.04.2024.

 • Cererile si documentele inclusiv declaratiile GDPR ale membrilor familiei, se depun la secretariatele facultatilor (vezi documentul de la butonul Acte necesare pentru bursele sociale ocazionale);
  - Se considera veniturile realizate in cele 12 luni dinaintea depunerii cererii (aprilie 2023 – martie 2024);
  - Venitul lunar net mediu pe membru de familie sa nu depaseasca suma de 1039,5 lei.
 • Studentii completeza datele necesare pentru bursele sociale si pe Intranet la adresa https://intranet.unitbv.ro/Facultate/Documente-bursa-sociala , unde se alege chestionarul “Bursa sociala ocazionala venit”. Dupa completarea datelor, studentul poate genera si descarca cererea de bursa cu toate informatiile. 

 

Burse sociale:

Studentii care solicita burse sociale vor completa documentele de  la adresa https://intranet.unitbv.ro/Facultate/Documente-bursa-sociala unde sunt disponibile 3 chestionare:

 • Bursa sociala venit
 • Bursa sociala ocazionala venit
 • Bursa medicala
 • Dupa completarea datelor, studentul poate genera si descarca cererea de bursa cu toate informatiile. 
 • Nu este necesar ca studentii sa incarce documente justificative pe Intranet. Toate documentele pentru acordarea burselor se depun la secretariat, conform precizarilor din regulamentul de burse.
 • Fiecare potential candidat va completa o cerere in acest sens. DESCARCA CERERE BURSA SOCIALA - DESCARCA CERERE BURSA MEDICALA
 • Precizari privind categoriile de venituri impozabile si neimpozabile - DESCARCA DOCUMENT
 • Fiecare membru al familiei cu varsta de peste 16 ani,  va complta cererea referitoare la prelucrarea datelor personale. DESCARCA DOCUMENT NOU 
 • Pentru anul universitar 2023/2024 se stabilește valoarea netă de 1898 lei (venitul pe membru de familie) ca referință pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.
 • Lunile de referință: octombrie 2022 - septembrie 2023
 • Interval depunere dosare: 2-15 noiembrie 2023. Dosarele se vor depune la Secretariatul facultatii

ATENTIE - Veniturile declarate prin cererea pentru acordarea burselor sociale vor fi verificate la ANAF!

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE PUNCTAJE EGALE