Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural (din lemn), eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier /produse finite din lemn, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

Discipline studiate: civilizația lemnului, istoria mobilierului, conservarea patrimoniului cultural, materiale și tehnici tradiționale, eco-design de produs, design de mobilier, investigare științifică, știința materialelor pentru conservare-restaurare, tehnici de restaurare, modelare CAD etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: activități creativ-inovative în domenii specifice: (eco)design de mobilier și ambient al activității umane, proiectare mobilă și produse finite din lemn, conservare-restaurare mobilier / bunuri culturale, cercetare etc.; posibilitatea de a urma studii doctorale în domeniul Ingineriei forestiere.

 

Planul de învătământ valabil pentru anul universitar 2018-2019.

Acest program se studii se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere şi se derulează pe o perioadă de 2 ani, totalizând 120 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe legate de tehnologii noi, inovative de prelucrare a lemnului, structuri avansate, modelarea asistată de calculator, metodologia cercetării științifice în domeniul ingineriei lemnului, lansarea şi coordonarea proiectelor de cercetare.

 

Discipline studiate: tehnici inovative pentru realizarea şi testarea compozitelor lignocelulozice, modelarea structurilor din lemn prin metoda elementului finit, modelare CAD, tehnologii inovative de prelucrare a lemnului, tehnologii pentru tratarea termică a lemnului cu consum redus de energie, tehnici de testare şi certificare a panourilor termoizolante etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în domeniul structurilor avansate din lemn şi cel al tehnologiilor inovative, manager de proces; posibilitatea de a urma studii doctorale în domeniile Inginerie forestieră sau Inginerie industrială.

 

Planul de învătământ valabil pentru anul universitar 2018-2019.