Licență

 

Programe de studii

Acest program de studii se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) şi este disponibil atât cu predare în limba română, cât şi în limba engleză, ambele la forma de învățământ cu frecvență. Studenții dobândesc, pe lângă competențe generale în domeniul ştiinței şi ingineriei lemnului, competențe specifice, privind designul şi proiectarea tehnologică a mobilierului de artă şi modern, precum şi a altor produse finite din lemn (uşi, ferestre, instrumente muzicale, jucării, ambalaje, obiecte sportive ş.a.). Alte competențe vizează cunostințe tehnice şi tehnologice în domeniul materialelor lemnoase şi a compozitelor pe bază de lemn, precum şi în domeniul conservării-restaurării mobilei.  Organizarea şi conducerea proceselor de producție în industria mobilei şi a produselor finite din lemn completează pregătirea de specialitate a viitorului inginer.

 

Discipline studiate: anatomia lemnului, chimia lemnului, fizica şi mecanica lemnului, proiectarea mobilei, tehnologia mobilei şi a mobilei de artă, tehnologia şi proiectarea produselor finite din lemn, designul produselor în ingineria lemnului, modelare 3D, arhitectură de interior etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer designer de mobilier şi produse din lemn; inginer tehnolog în domeniul fabricării mobilei şi al altor produse finite din lemn; inginer pentru amenajări interioare; continuare prin studii de masterat şi doctorat în domeniul Ingineriei forestiere.

 

Planul de învătământ valabil pentru promotia 2022-2026

Acest program de studii se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) şi este disponibil atât în varianta cu, cât şi fără frecvență (IFR). Studenții dobândesc competențe privind tehnologiile de prelucrare a lemnului, proiectare tehnică şi tehnologică a mobilierului şi a altor produse finite din lemn, obținere şi prelucrare a unor materii prime lemnoase (furnire, placaj, plăci din aşchii şi fibre de lemn etc.), proiectare de produs utilizând soft-uri de proiectare 2D şi modelare 3D.

 

Discipline studiate: anatomia lemnului, chimia lemnului, fizica şi mecanica lemnului, cherestea şi compozite din lemn, scule şi dispozitive pentru prelucrarea lemnului, tratamente termice, maşini-unelte, materiale tehnologice, tehnologia mobilei şi a produselor finite din lemn, modelare 3D, proiectare parametrizată etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de producţie în fabrici de prelucrarea lemnului; inginer tehnolog în domeniul mobilei şi al produselor finite din lemn; inginer tehnolog în domeniul compozitelor pe bază de lemn; inginer proiectant de mobilă şi produse finite din lemn; continuare prin studii de masterat şi doctorat în domeniul Ingineriei forestiere.

 

Planul de învătământ valabil pentru promotia 2022-2026