Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

Singura facultate din țară care pregătește ingineri specializați pentru designul și tehnologia mobilei și a produselor finite din lemn, pentru domeniul prelucrării lemnului ȋn general, Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului funcționează ca instituție de sine stătătoare din anul 1959. Anterior acestei date, facultatea a funcționat până ȋn anul 1953 ȋn cadrul Institutului de Exploatare și Industrializarea Lemnului București, ca secție de Exploatare și Industrializare a Lemnului. Ȋntre anii 1953 - 1956, aceasta a funcționat ca secție ȋn cadrul Facultății de Exploatare și Industrializare a Lemnului din cadrul Institutului Forestier din Brașov, iar ȋn perioada 1956 - 1959, ca secție la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Brașov, sub denumirea de Mașini pentru Industrializarea Lemnului.

Așadar, de mai bine de 58 de ani, Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului se constituie ca un organism unic, dedicat lemnului și aplicațiilor sale, având ca preocupare principală formarea de specialiști pentru sectorul de prelucrare a lemnului. Acest organism este construit ca un ansamblu de activități didactice dezvoltate pentru toate cele trei niveluri universitare: licență, masterat și doctorat, susținute de activități de cercetare și de legătură cu mediul economic, toate acestea pentru a asigura pregatirea superioară a viitorilor specialiști.

Slujind încă de la nașterea sa un sector economic puternic și foarte bine individualizat, Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului are ca obiectiv primordial asigurarea angajabilității absolvenților în domeniul pentru care aceștia se pregătesc. Din acest punct de vedere, suntem mândri că oferta de locuri de muncă pentru absolvenții noștri este foarte bogată, că aceștia au posibilitatea unică de a fi principalii specialiști formați pentru un sector economic ce numără mai bine de 9000 de firme și în care activează peste 100000 de persoane.