Proiect TABLE

 

Abordarea sustenabilității mediului prin oportunități de învățare mixtă dedicate specialiștilor din domeniul educației și formării profesionale din sectorul mobilierului și de prelucrare a lemnului. Prezentare video.

TABLE video 340               TABLE WEBSITE Announcement UNITBV              TABLE Multiplier Event Poster Romania 16 06 2022 mic

Proiectul își propune să ofere un sistem de formare complet inovator bazat pe micro-oportunități de învățare pentru profesorii i-vet din sectorul mobilierului și lemnului. Ideea proiectului este de a oferi profesorilor noi cunoștințe despre durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale pentru a spori participarea studenților la programele VET legate de mobilier și lemn.

Scopul proiectului este de a crea și furniza un sistem de formare inovator bazat pe oportunități de micro-învățare în școlile de educație și formare profesională inițială (I-VET) și de a oferi o nouă abordare de formare a profesorilor cu scopul de a le transfera elevilor printr-o nouă metodă, mai multe cunoștințe despre durabilitatea mediului ce le vor aplica în viitoarele lor domenii de activitate (cu un accent special pe sectorul mobilei și lemnului).

Proiectul va funcționa pentru a atinge trei obiective principale:
1. Îmbunătățirea durabilității mediului prin educație;
2. Asigurarea unei cultură a calității în programele VET;
3. Îmbunătățirea accesului la formarea și calificările VET pentru toți.

Ideea din spatele proiectului este aceea de a oferi profesorilor noi cunoștințe despre durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale pentru a spori implicarea elevilor în programele VET legate de sectorul mobilierului și lemnului.

Rezultate aşteptate ale proiectului sunt următoarele:
1. Sfaturi educaționale: “learning snacks” pentru profesorii I-VET din sectorul mobilei și lemnului.
2. Liniile directoare pentru implementarea corectă a cursului Educație pentru dezvoltare durabilă în VET în domeniul mobilei și lemnului.

Aceste două rezultate vor oferi un sprijin adecvat profesorilor i-VET și furnizorilor de formare profesională, oferindu-le astfel îndrumări exacte cu privire la modul de implementare și predare a mediului de învățare online precum și a materialului de învățare printr-o abordare inovatoare și participativă. Mai mult, formatul “learning snacks” le va permite de asemenea, să își dezvolte cunoștințele și abilitățile privind practicile durabile în cel mai flexibil mod. Profesorii I-VET vor avea șansa să învețe oricând şi oriunde în funcție de nevoile lor, îmbunătățindu-şi astfel calitatea generală a modului de predare.

Consorțiul TABLE a dezvoltat materialului de instruire „Ghid educațional: idei de predare pentru profesorii I-VET (Educație și formare profesională inițială) din sectorul mobilierului și lemnului”, acesta fiind primul rezultat intelectual (IO) al proiectului.

 Acest ghid reprezintă un curs mixt de formare dedicat profesoriilor I-VET, prin care vor învăța despre modalitățile de integrare a sustenabilității în formarea I-VET, din sectorul mobilierului și lemnului.

Cu această nouă abordare a sustenabilității, studenții europeni din sectorul mobilierului vor fi mai bine pregătiți pentru provocările actuale și viitoare.

Activitatea de instruire (C1) şi testarea pilot la nivel intern va avea loc de marţi 11 Ianuarie până joi 13 ianuarie 2022.
În cadrul activității de pilotare internă, partenerii de proiect împreună cu specialiștii în sustenabilitate aplicată în sectoarele mobilierului și lemnului vor oferi sugestii și recomandări care vor conduce la îmbunătățirea conținutului unităților de curs. De asemenea, feedback-urile privind materialele de instruire vor contribui la îmbunătățirea acestora.

Unitățile de curs au fost dezvoltate în 6 module complementare după cum urmează:
1. De la dezvoltarea durabilă la consumul durabil și modelele de producție (dezvoltat de ENERGIES 2050, Franţa)
2. Schimbările climatice, biodiversitatea și energiile regenerabile - Industria lemnului în fruntea provocărilor (dezvoltat de ENERGIES 2050, Franţa)
3. Proiectare durabilă în sectorul mobilierului și lemnului (dezvoltat de AMUEBLA, Spania)
4. Gestionarea deșeurilor în sectorul mobilierului și lemnului (dezvoltat de UNITBV, România)
5. Minimizarea impactului și utilizării resurselor în sectorul mobilierului și lemnului (dezvoltat de UNITBV, România şi ZSDiL, Polonia)
6. Competențe ecologice, strategii de comunicare și dezvoltare a pieței în/pentru sectorul mobilierului și lemnului (dezvoltat de NERDA, România).
Activitatea C1 se va desfăşura online (prin ZOOM) dar si cu prezenţa fizică a membrilor proiectului din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov (UNITBV), la sediul Clusterului Mobilier Transilvan (Str. Tiberiu Popoviciu, Cladirea: CREIC, unitate: A/01/05, etaj: 1, Cluj-Napoca, România). Adresa de conectare la platforma ZOOM va fi comunicată ulterior de către organizator.

  Programul activitatii de instruire

La sfârşitul proiectului, toate resursele noastre educaționale vor fi disponibile online și gratuit, pentru toți cei interesați să afle mai multe despre sustenabilitatea în sectorul mobilierului și lemnului.

 Contact:

www.tableproject.eu
#ErasmusTABLEproject

Partenerii proiectului:

Partenerii proiectului

Disclaimer: Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.