Proiect FACET

Sigla FACET M

 

 

Anunt Eveniment de Diseminare

Vineri 16.04.2021, de la ora 12:00, va avea loc la Facultatea de Design de Mobilier si Inginerie a Lemnului, un eveniment de diseminare (Multiplier Event) a rezultatelor unui proiect internațional tip Erasmus, intitulat FACET, în care facultatea noastră a fost implicată și care a avut ca scop principal crearea unui curs de formare online gratuit despre „Creativitate și antreprenoriat în sectorul mobilierului”.

Se va face prezentarea platformei care găzduiește cursul și a modului în care aceasta se poate folosi. Platforma invită la un mod dinamic și creativ de interacțiune, ceea ce ar putea fi atractiv pentru angajații din domeniu, cursanti si formatori educationali care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele despre creativitate și antreprenoriat în domeniul mobilierului.

Link-ul către platforma cursului este: https://facetproject.eu/pilot-course/

Dacă intenționați să participați, sunteti rugat/rugată să trimiteți o confirmare de participare, până sâmbătă 10 aprilie, către Prof.Lidia Gurău, pe adresa lidiagurau@unitbv.ro, întrucât numarul total de participanți va fi unul limitat, cu respectarea strictă a regulilor epidemiologice.

Vă așteptăm cu drag!
Echipa FACET

 
Cursul online FACET „Creativitate și antreprenoriat în sectorul mobilierului”

Cursul online FACET „Creativitate și antreprenoriat în sectorul mobilierului”, format din 5 module, este acum disponibil si in limba romana si poate fi accesat la link-ul: https://facetproject.eu/pilot-course/

Cursul este gratuit și deschis tuturor celor interesați. Studiul este independent, materialul poate fi descarcat daca se doreste.

Puteti accesa toate 5 sau oricare dintre modulele care va intereseaza, precum si un ghid pentru proiecte reale:
1. Creativitate și gândire creativă: ofera o privire de ansamblu asupra multiplelor valențe și straturi de creativitate care permit îmbunătățirea și dezvoltarea gândirii creative.
2. Creativitate și inovație: axat pe dezvoltarea metodelor pentru a fi creativi și inovatori în același timp
3. Creativitate motivațională - o prezentare generală a motivației, a nivelurilor individuale de motivație și a legăturii lor cu încrederea, productivitatea și stabilirea obiectivelor pozitive prin explorarea diferitelor teorii motivaționale.
4. Creativitate sustenabilă: prezentarea cunoștințelor de bază despre proiectele sustenabile care utilizează o gândire creativă critică și durabilă: eficiență ERM (energie, deșeuri, materiale), design ecologic și economie circulară.
5. Creativitate și antreprenoriat: o introducere în noțiunile de bază ale managementului strategic, subliniind principalele caracteristici personale, care pot fi utile într-o poziție de conducere.
6. Instrument bazat pe muncă: un ghid pentru procesele de creare și implementare a ideilor aplicate proiectelor reale.

Feed-back-ul dvs. este important!

Va multumim!
Echipa FACET

 

Rezumat  Rezumat
FACET  https://facetproject.eu/ își propune să dezvolte instrumente inovative pentru formare profesională în creativitate și antreprenoriat pentru sectorul mobilierului, utile atât în formarea inițială, cât și pentru formarea pe parcurs a profesioniştilor.
Vor fi analizate nevoile de competență ale profesioniștilor din sector în ceea ce privește creativitatea și antreprenoriatul. Pornind de aici, va fi elaborata o curricula de instruire și un curs online. Instrumentele de învățare vor fi bazate pe analiza unor situații reale.
Perioada de desfăşurare a proiectului: 01/11/2018 - 30/04/2021
 Rezultate  Rezultate transferabile companiilor
• Analiza situației actuale a nevoilor companiilor / profesioniștilor din sectorul mobilierului în legătură cu creativitatea și antreprenoriatul.
• Material de instruire și instrument de învățare bazat pe exercițiu, elaborate în 7 limbi.
• Posibilitatea participării la cursul pilot în timpul dezvoltării proiectului.
Finantare  Finanțare
Agenția italiană de programe Erasmus+ Ref. 2018-1-IT01-KA202-006734
Parteneri

  Parteneri

DID     CENFIM      CFPIMMFlorentina UTBv ACN CSS

  

Buletin informativ


În contextul extrem de competitiv, cu care se confruntă, producătorii de mobilă din UE trebuie să fie mai creativi și mai întreprinzători, ceea ce înseamnă nu numai inițierea unor noi afaceri, ci şi posibilitatea de a comercializa noi produse și servicii valoroase.

Proiectul FACET -“Furniture sector Avant-garde Creativity and Entrepreneurship Training” ("Creativitate de avangardă și instruire antreprenorială în sectorul de mobilier") are o durată de 30 de luni și vizează dezvoltarea de metode noi și inovatoare pentru consolidarea creativității și antreprenoriatului în programele VET din sectorul mobilei. Proiectul va dezvolta competențe privind creativitatea, spiritul antreprenorial și aplicarea lor în sectorul mobilei. Acesta va fi accesibil on-line pe site-ul FACET şi va conține: curriculum, curs online, instrument de învățare bazat pe exercițiu şi un ghid pentru formatori.

Proiectul pornește de la studiul calificărilor și ocupațiilor din sectorul de mobilier pentru a defini rezultatele învățării care trebuie acoperite de programele de creativitate și de antreprenoriat din sectorul mobilei, cu feedback-ul angajaților din industria mobilei. Apoi, va fi creată curricula care defineşte în detaliu unitățile de învățare: titlul generic, profilurile / calificările ESCO, nivelul EQF, rezultatele învățării, procedurile și criteriile de evaluare și punctele ECVET.

După pregătirea curriculei, va fi dezvoltat online cursul FACET, prin crearea conținutului, transformarea acestuia în obiecte și jocuri interactive, integrându-le într-o platformă e-learning, implementând un sistem de validare a cunoştințelor acumulate (badges). Va urma un test final cu utilizatorii țintă, colectând feedback-ul lor și îmbunătățind în mod corespunzător rezultatele. De asemenea, va fi creat un instrument de învățare bazat pe exercițiu și va fi implementat un sistem de validare (badges) pentru recunoașterea competențelor pe măsură ce se utilizează instrumentul. Va fi elaborat un ghid pentru formatori care să explice modul de utilizare a cursului online și a instrumentului de formare și de evaluare a rezultatelor învățării, inclusiv cele mai bune practici colectate din testarea rezultatelor. 

Consorțiul, condus de DISTRETTO INTERNI E DESIGN - DID, Italia cuprinde 8 parteneri din 6 țări: Italia (3), Spania, Portugalia, Republica Cehă, Grecia și România. Facultatea de Ingineria Lemnului este membră a acestui proiect.

 Disclaimer: "The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."