Plata taxa scolarizare 2019-2020

In atentia studenţilor cu taxă

Prelungirea termenului de plată a taxei de şcolarizare aferente anului universitar 2019-2020 până la data de 13.09.2020 pentru studenţii care depun cerere de amânare motivate, împreună cu documentel doveditoare. Cererile se vor depune la decanatele facultăţilor, foloisind serviciile poştale fax/e-mail, utilizând pentru corespondenţa prin e-mail exclusive conturile instituţionale de student.

Exmatricularea studenţilor cu taxa pentru neplata taxelor de scolarizare la termenele stabilite, conform art. 32 lit.e din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, se va face începând cu data de 14.09.2020, indifferent dacă au avut activitate în timpul anului universitar.