Anunt Conferinta DITRAMA

Conferința finală DITRAMA - Tranziția digitală a sectorului mobilei: noi oportunități pentru piața muncii

 Proiectul DITRAMA – “Managerul transformării digitale: conducând companii din lanțul valoric al mobilierului pentru a le implementa strategia de transformare digitală” va organiza conferința finală online în 15 decembrie 2021, ora locală 11-13:30.

În timpul evenimentului, vor fi prezentate rezultatele cheie ale proiectului, iar relevanța acestora va fi supusă discuției între partenerii de proiect și părțile interesate din sector, cum ar fi angajatorii din industrie și reprezentanții acestora, consultanții, furnizorii de formare profesională, entitățile de învățământ superior și experții din piața muncii. Un invitat keynote va vorbi despre relevanța digitalizării pentru sector și viitorul acestuia.

Partenerii proiectului DITRAMA, în urma unei analize a abilităților digitale și a nevoilor de cunoștințe din sector, analiză care a implicat sute de actori și părți interesate din domeniu, au elaborat două programe conexe pentru Managerul de Transformare Digitală în sectorul de mobilier pentru a acoperi nevoia de cunoștințe: unul pentru profilurile din învățământul superior. (70 de ore, EQF5) și unul pentru formare profesională (35 de ore, EQF4).

Managerii de transformare digitală vor fi responsabili de conducerea implementării transformării digitale în cadrul companiilor într-o manieră integrală. Acest profesionist va necesita cunoștințe și abilități tehnice, tehnologice și manageriale, viziune pentru aplicarea lor în sector și competențe transversale pentru managementul schimbării.

Toate acestea sunt tratate la diferite niveluri de către cursul de formare DITRAMA. Pe baza acestor curricule, materialul educațional a fost produs în formatul a 100 de pilule de învățare care conțin materiale multimedia, text și link-uri către videoclipuri și resurse externe. Aceste materiale au fost integrate în platforma de e-learning DITRAMA pentru a crea cursul de formare on-line cu acces liber. Înainte de încărcare, pentru aceste materiale au fost elaborate instrumente interactive online specifice. Cele 100 de micropilule de învățare sunt grupate în 10 unități de curs (4 tehnice și 6 transversale):
    • Tehnologia digitală - explorarea tehnologiilor contemporane emergente și potențial perturbatoare
    • Tehnologie digitală - inginerie și producție
    • Tehnologie digitală – simulare și AR/VR
    • Tehnologie digitală - date și securitate
    • Inovare și transformare digitală
    • Leadership în transformarea digitală
    • Comunicarea în transformarea digitală
    • Oamenii din transformarea digitală
    • Calitate, risc și siguranță în transformarea digitală
    • Impactul social și de mediu al digitalizării.

Cursanții, în urma unor teste specifice, își pot verifica cunoștințele dobândite prin chestionare online și, dacă le promovează, pot obține certificatele aferente cursului DITRAMA. Cursul este disponibil în 7 limbi (engleză, spaniolă, franceză, italiană, poloneză, română și portugheză). Proiectul a fost implementat de doisprezece parteneri având cunoștințe și experiențe complementare, din 8 țări UE: CENFIM, Universitatea Aarhus, WOODWIZE, CETEM, UEA, AMIC, CFPIMM, FEDERLEGNOARREDO, OIGPM, METODO, HO-GENT, Universitatea Transilvania din Brașov.

Rezultatele proiectului sunt disponibile în diferite limbi ale UE și pot fi descărcate de pe site-ul DITRAMA https://ditrama.eu/en/

Vă puteți înscrie la conferință accesând următorul link: www.shorturl.at/vCGP0

 Agenda conferinței

Prezentare video a proiectului DITRAMA: https://youtu.be/o3MrSfqEkS0