Hai la UNITBV!

Este singura facultate din țară care pregătește specialiști în industria lemnului. Metodele de predare sunt orientate spre activități practice, iar studenții au în permanență acces la laboratoarele dotate cu toate utilajele necesare. Facultatea a dezvoltat parteneriate cu firme precum: Schweighofer Holzindustrie, Kastamonu, Kronospan etc.

Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 41 de universități partenere din Europa, din țări precum: Franța, Spania, Austria, Portugalia etc.

Facultatea noastră este singura din țară care pregăteşte specialiști pentru industria prelucrării lemnului, a fabricării mobilei și diverselor bunuri pe bază de lemn, industrie care grupează app. 9000 de firme cu peste 100000 de persoane angajate.

de ce2

 

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei și „Bursa internship student-campus”.

Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

Pe lângă aceste burse oferite de către universitate, studenții merituoşi ai Facultății de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului pot beneficia de bursele oferite de către companii importante din domeniul prelucrării lemnului (Kastamonu Entegre, Holzindustrie Schweighofer etc.).

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

de ce2