Burse

Burse sociale semestrul II 2019-2020

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor  

Burse merit licență    Burse merit master            Bursă parțială licență                 Bursă parțială master                         

Bursa socială licență    Bursa socială master

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.