Informații pentru admitere

admitere

 Accesează calendarul admiterii pentru sesiunea septembrie 2020

 Accesează informațiile privitoare la actele necesare înscrierii la admitere

 Informații privind achitarea primei tranșe de școlarizare prin OP

 

 Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat în ordinea precizată mai jos:
 • 1 - Limba și Literatura Română (proba Ea) - proba scrisă
 • 2 - Proba obligatorie a profilului (proba Ec) -  proba scrisă
 • 3 - Proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) - proba scrisă.

 Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00

 Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Accesează calendarul admiterii pentru sesiunea septembrie 2020

 Accesează informațiile privitoare la actele necesare înscrierii la admitere

Accesează aplicația pentru înscrierea online

 Informații privind achitarea primei tranșe de școlarizare prin OP 

 

Programarea interviului pentru candidatii inscrisi la master.
a. Data și ora de începere a interviurilor Vineri 11 septembrie 2020, ora 10.00. Link-ul de la conferința BBB de susținere a interviului este https://bbb.unitbv.ro/cos-g1y-8lg-h1e
b. Informații pentru candidați privind modul de susținere a interviuluiː
     1. Conectarea se va face cu browser-ele Google Chrome sau Firefox prin accesarea link-ului afișat.
      2. Conectarea se va face de pe un calculator cu microfon și cameră. La accesarea link-ului, candidații își vor completa numele și prenumele și vor da click pe butonul de Start
     3. Pe ecran va apărea mesajul “Please wait for a moderator to approve you joining the meeting.” Dacă timpul de așteptare este prea mare, mesajul va dispărea, iar pentru reafișarea sa se va face un Refresh la pagina web.
     4. După primirea aprobării de a intra în conferință candidații vor alege opțiunea de Conectare cu microfon.
     5. Candidații vor avea pregătit actul de identitate pentru legitimare
      6. Candidații să acceseze link-ul înainte de ora programată cu 10 minute.

Programarea candidatilor pentru interviul din data de 11septembrie 2020, ora 10.00. Descarca aici.

 Concurs de admitere

Eco-design de mobilier și restaurare (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licență
 • 50% media notelor obținute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la examenul de diplomă/licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat

Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licență
 • 50% media notelor obținute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la examenul de diplomă/licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat
Tematica pentru admitere

Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP Detalii aici
sau la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00.

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (o probă de tip interviu).

Tematica şi bibliografia pentru examen sunt stabilite de conducătorul de doctorat și afișate pe site-ul Școlii Doctorale

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro