Informații pentru admitere

admitere

 Numărul de locuri disponibile la Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului- sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Criterii de ierarhizare

 Accesează calendarul admiterii pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Accesează informațiile privitoare la actele necesare înscrierii la admitere

Informații privind achitarea taxei de înscriere

 Ghidul pentru aplicația de înscriere online

Accesează aplicația pentru înscrierea online

 Informații privind achitarea primei tranșe de școlarizare

 

 Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat în ordinea precizată mai jos:
 • 1 - Limba și Literatura Română (proba Ea) - proba scrisă
 • 2 - Proba obligatorie a profilului (proba Ec) -  proba scrisă
 • 3 - Proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) - proba scrisă.

 Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competentă lingvistică eliberat de institutii recunoscute de către MEN.

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00

Comisia de admitere a Facultății de Design de Mobilier si Inginerie a Lemnului: tel. 0724 546 981

 Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Numărul de locuri pentru Master la Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului - sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Criterii de ierarhizare

Accesează calendarul admiterii pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2021

 Accesează informațiile privitoare la actele necesare înscrierii la admitere

Informații privind achitarea taxei de înscriere

 Ghidul pentru aplicatia de înscriere online

Accesează aplicația pentru înscrierea online

Informații privind achitarea primei tranșe de școlarizare 

   

Concurs de admitere

Eco-design de mobilier și restaurare (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licență
 • 50% media notelor obținute la interviu

 •  
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la examenul de diplomă/licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat

Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licență
 • 50% media notelor obținute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la examenul de diplomă/licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat

 

Notă:

      Candidații pot opta, în ordinea preferințelor, pentru ambele programe de studii.

Condițiile de admitere şi criteriile de departajare la medii egale pentru romanii de pretutindeni

Concurs de admitere pe bază de dosar şi proba:    

 • 50% Media obținută la examenul de diploma    
 • 50% Nota obținută la scrisoarea de intenție

Criterii de departajare la medii egale:

 • 1. Media examenului de diploma
 • 2. Media anilor de studiu din ciclul de licenta
 • 3. Nota obtinuta la scrisoarea de intentie
 
Tematica pentru admitere

 

Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3500 lei/an

Comisia de admitere a Facultății de Design de Mobilier si Inginerie a Lemnului: tel. 0724 546 981

 Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (o probă de tip interviu).

Tematica şi bibliografia pentru examen sunt stabilite de conducătorul de doctorat și afișate pe site-ul Școlii Doctorale

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro